Tisztelt Vendéglátóhely Üzemeltető!

 

 

Tájékoztatom Önöket és egyben felhívom figyelmüket a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rend.) rögzítettekre:

 

 

2021. január 1. napjától a vendéglátóhelyek tekintetében egy korszerű és új besorolási rendszer jött létre, amely segítségével megtörtént a vendéglátóhelyek felülvizsgálata. Az Áfa törvény, az üzemeltetők fő tevékenysége, és a hatályos jogszabályok szinkronizálásával létrejött új besorolások a következők:

 

 

étterem;

 

büfé;

 

cukrászda;

 

kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely;

 

italüzlet, bár;

 

zenés-táncos szórakozóhely;

 

munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely;

 

gyorsétterem;

 

rendezvényi étkeztetés;

 

alkalmi vendéglátóhely

 

mozgó vendéglátóhely.

 

 

A Magyar Turisztikai Ügynökség (a továbbiakban: MTÜ) és a vendéglátás szakmai szervezetek álláspontja szerint a magyarországi vendéglátás fejlesztéséhez elengedhetetlenné vált a vendéglátóhelyek működését, ellenőrzését és típusát rögzítő jogszabály módosítása. Az eddig hatályban lévő jogszabályok több szempontból is elavultak. A termékkör szerinti besorolás nem volt egyértelmű, a termékkörök pedig nem voltak összhangban a hatályos Áfa-törvénnyel. A statisztikák a jogszabályban meghatározott típusokon alapultak, azonban az üzemeltetők főtevékenysége és a fő termékkör nem határozta meg egyértelműen a vendéglátóhely típusát.

 

 

Az MTÜ vendéglátás stratégiai céljai között kiemelten szerepelt a vendéglátóhelyek besorolását szabályozó jogszabály előkészítése, valamint az ahhoz szükséges módszertani szakmai útmutató elkészítése. Olyan módszertani szakmai tematika született, mely segítségével pontosan behatárolhatóvá váltak az egyes vendéglátóhely-típusok közti különbségek, ezáltal felállt egy korszerű, a ma piacon lévő üzlettípusokhoz igazodó kategóriába sorolási rendszer.

 

 

Az új rendszer 2021. január 1. napjától alkalmazásra került. A Korm. rend. 31. §-ban foglaltak értelmében a 2021. január 1-ig bejelentett, már működő vendéglátó üzletek üzemeltetői kötelesek legkésőbb 2021. március 31-ig bejelenteni a jegyzőnek, hogy milyen típusú vendéglátóhelyet üzemeltetnek. Minden olyan kiskereskedelmi üzletnek is kötelező az adatszolgáltatás teljesítése, amely vonatkozásában a tevékenység jellegénél a vendéglátást is megjelölte.

 

 

Bejelentésükhöz Hivatalunk elkészített egy bejelentő nyomtatványt, melyet elérhetnek a " Vendéglátóhelyek vendéglátó üzlettípusba sorolása nyilatkozat" link alatt.

 

 

A fentiekre tekintettel kérem a bejelentés kitöltését és legkésőbb 2021. március 31. napjáig a Napkori Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatását - az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - elektronikus úton az e-papír alkalmazással (https://epapir.gov.hu):

 

Menete:

 

Ügyfélkapus bejelentkezés

 

 

Cég esetén szükséges megjelölni: "Cégkapuból küldve szeretnék e-papírt beküldeni"

 

 

Témacsoportnál kérem válassza ki: "Önkormányzati igazgatás"

 

 

Ügytípusnál kérem válassza ki: "Kereskedelmi ügyek"

 

 

Címzett: Napkor Nagyközség Önkormányzata

 

 

Hivatkozási szám: kereskedelmi nyilvántartási szám (a mező kitöltése nem kötelező!)

 

 

 

 

Csatolmányként kérem, mellékelje a kitöltött bejelentést és ügyeljen a csatolmány hitelesítésére.

 

 

Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét és az adatszolgáltatás határidőre történő teljesítését. Amennyiben kérdése merülne fel, kérem forduljon bizalommal a Napkori Polgármesteri Hivatal kereslkedelmi ügyintézőjéhez a 0642337-742 (107 mellék) telefonszámon, vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

 

Tömpéné Orosz Anita

 jegyző

Vendéglátóhelyek vendéglátó üzlettípusba sorolása nyilatkozat

Írta: Super User
Kategória: Uncategorised
Készült: 2021. március 25. csütörtök, 09:07
Megjelent: 2021. március 25. csütörtök, 09:07
Találatok: 91

Tájékoztató a fúrt/ásott kút létesítésének engedélyezéséről 2020

 

kizárólag háztartási vízszükségletet kielégítő kút esetében

 

 

 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1)

 

bekezdése szerint „A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges :

 

  • a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
  • aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
  • ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
  • ac) nem gazdasági célú vízigény;
  • b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;
  • c) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.”

 

Tájékoztatjuk, hogy a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig tart.

 

Minden más esetben a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság, azaz a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság engedélye szükséges. Vízjogi engedélyt úgy kaphat, ha kérelmet terjeszt elő a Jegyző hatáskörében eljáró Műszaki Osztálynál.

 

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt dokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2. sz. melléklet II. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma szerint.

A nyomtatvány itt letölthető:


A helyí vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráshoz

 

Fontos, hogy a beadott dokumentáción a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 13. §-ban megjelölt szakember nyilatkozata szükséges.

 

Fúrt kútnál magánszemély esetében a jegyzői engedélyes talajvízre, parti szűrésű vízre szűrőzött kúthoz NEM kell tervezői végzettség, NEM kell MMK tagság elég, ha a dokumentumot kútfúrási jogosultsággal rendelkező szakember írja alá.

 

Ásott   kút   engedélyezéséhez,   fennmaradási   engedély   ügyintézéséhez   NEM   kell   kútfúró végzettség, e kutakat a tulajdonos is engedélyeztetheti, és aláírhatja.

 

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmazni kell a BM rendelet által előírt adatokat.

 

Az eljárás a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. melléklet 58a pontja alapján mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.

 

Ha nem ért egyet a határozattal, Ön a Megyei Kormányhivatalhoz benyújtott fellebbezéssel élhet. A fellebbezés az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény – Melléklet: XIII. Egyes környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárási illetékek 2. pontja „A fellebbezés illetéke a) e törvény eltérő rendelkezése hiányában az első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés illetéke az alapeljárás illetékének kétszerese;”

 

Mivel az alapeljárás illetékmentes, ezért a fellebbezés is. 

 

Az elkészült kút használatbavételi engedély alapján vehető használatba. A meglévő kút a fennmaradási engedély alapján használható.

Írta: Super User
Kategória: Uncategorised
Készült: 2020. április 22. szerda, 10:02
Megjelent: 2020. április 22. szerda, 10:02
Találatok: 1396

Írta: Super User
Kategória: Uncategorised
Készült: 2020. február 28. péntek, 12:55
Megjelent: 2020. február 28. péntek, 12:55
Találatok: 3949

Napkor Nagyközség weboldala