“Jó együtt lenni, jó találkozni, jó közösségben lenni, sokkal jobb, mint az elszigetelődés még a fényűző elefántcsonttorony magányánál is boldogítóbb a szeretetből vállalt közösség.”

(Böjte Csaba: Ablak a Végtelenre)

Az időskorúak arányának növekedése nagy kihívást jelent a társadalom számára szociális gondoskodás szempontjából is. Ma már az öregedés egyre inkább az érdeklődés középpontjába került. Egyre több szellemi és szociális problémákkal küszködő idős ember él egyedül, akik kevésbé számíthatnak környezetük segítségére. Ha hiányoznak a generációk közötti természetes támaszok, nagyobb teher hárul a szociális ellátó rendszerre.

Az idősek ellátásában, természetes támaszok mellet egyre fokozódó szerepe van a település életében a szociális intézményeknek is. Napkoron már 1989-ben elkezdődött az idősek szociális ellátó rendszerének a kiépítése.

Alapellátás keretében beindult a házi segítségnyújtás, s még ebben az évben a település akkori vezetői pályázatot nyújtottak be a Szállást Biztosító Idősek Klubjára. A tényleges megvalósításra 1991-ben került sor. Ez az intézmény 1991. április 15-én kezdte meg működését 10 férőhellyel, majd az 1993. évi III. törvény megjelenését követően Idősek Otthonává módosult.

Az idősek otthonában a 1993.évi III. Sztv. 68/A. § (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.

Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a Sztv. 68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Fő feladatunknak tartjuk, hogy a beköltözött idős embernek a megváltozott életkörülményei mellett biztosítsuk az emberhez méltó tartalmas életet.

Az egészség helyreállítása, illetve az egészségromlás megakadályozása, késleltetése mellett legfontosabb feladatunk annak elősegítése, hogy lakóink harmonikusan éljék meg napjaikat, szabadidejüket tartalmasan töltsék, családi kapcsolataikat megtartsák. Az aktivitás fenntartása, mind a testi, mind a szellemi tevékenységre vonatkozik.

Általános célkitűzés: a jogszabályokban meghatározott, s a minisztérium illetve a helyi önkormányzat által közvetített feladatok megvalósítás a helyi sajátosságok, speciális szükségletek figyelembevételével.

2010. év folyamán pályázati pénzből sikerült egy modern, minden gondozotti igényt kielégítő intézményt megvalósítani.

 

Az itt folyó gondozás magába foglalja a lakók fizikai ellátását, egészségügyi és mentálhigiénés gondozását, valamint a szabadidő célszerű, hasznos eltöltését.

A legtöbb idős ember számára nagy megrázkódtatást jelent a megszokott családi környezet elhagyása, az intézményi életbe való beilleszkedés. Mentális munkánk legfőbb célja olyan családias légkör kialakítása, mely segít a lakók belső békéjének megteremtésében, egyéni sorsuk elfogadásában. Ehhez a munkához igen nagy segítséget kapunk az egyházak képviselőitől is, akik az egyéni lelki segítségnyújtáson túlmenően rendszeresen tartanak istentiszteletet, szentmisét.

A napi tevékenységekben egyéni és csoportos foglalkozások segítik lakóink társas kapcsolatainak kialakítását, erősítik egymáshoz tartozásukat, feledtetik a magányt, megelőzik a kóros öregség- és betegség tudatot.

A bentlakásos szociális intézményre szüksége van a településnek, mutatja ezt az is, hogy a létszám folyamatosan telített. Az elmúlt évek közös munkájának eredményeként sikerült egy olyan szintű ellátást biztosítani, mely ellátás egyenlő hangsúlyt helyez a jólét három összetevőjére: testi-lelki egészségre, szociális biztonságra és alapvető emberi jogokra. Ezt egy jól szakképzett, nagyfokú empátiával rendelkező, szeretetet is nyújtani képes csapatmunkával lehet elérni, hogy a családi légkört nélkülözni kényszerülő idős emberek minél kevesebb frusztrációt érezzenek

 

Ez a jelenleg működő intézmény belső kialakításánál a cél az volt, hogy megfeleljen a lakók életkori sajátosságainak és az előírt szabályoknak. A 28 férőhely 1, 2, 3, 4 ágyas elosztású szobákból tevődik össze. Négy fürdőszoba hideg-, meleg vizes mosdóval, zuhanyzóval felszerelve áll a lakók rendelkezésére. Az intézmény teljesen akadálymentesített, rámpák, mozgáskorlátozottak részére zuhanyzó, WC segíti a sérült emberek mindennapjait. Az épületben közös ebédlő, társalgó, valamint egy szépen kialakított kápolna ad teret az egyéni vagy közös programok, ünnepségek, kulturális rendezvények, vallásgyakorlatok megtartásához. A teljes körű ellátás biztosításához tartozik még egy orvosi szoba, egy betegszoba, valamint egy tálaló helyiség.

A gondozottak elhelyezési körülményeinek javulása érdekében 2002. januárban megvalósult a nővérhívó jelzőrendszer, mely az azonnali segítségnyújtást teszi lehetővé. A biztonság fokozása érdekében 2012-ben megfigyelő térkamera és riasztó rendszer lett kiépítve.

Írta: Super User
Kategória: Uncategorised
Készült: 2019. szeptember 30. hétfő, 11:30
Megjelent: 2019. szeptember 30. hétfő, 11:30
Találatok: 6066

Napkori

Napsugár Óvoda

4552 Napkor, Kossuth u. 22
+36 (42) 337 729.

 

Napkori

Jósika Miklós Általános Isk.

4552 Napkor, Kossuth u. 59
+36 (42) 595 670.

 

Napkori

Idősek Otthona

4552 Napkor, Kállói út 58.
+36 (42) 337-947

 

Napkori

Könyvtár

4552 Napkor, Kossuth u. 57
+36 (42) 547 070.

 

Napkor Nagyközség weboldala